bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie ...

Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie

ADRES:
ul. 1 Maja 1
64-100 Leszno
TELEFON: 65 529 94 30
ADRES WWW SZKOŁY: zsrb.leszno.pl
ADRES E-MAIL SZKOŁY: sekretariat@zsrb.leszno.pl
NIP:

Na tej stronie udostępniamy informacje publiczne zgodnie z zapisami:

Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198),
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)),
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

AktualnościOpublikował: Julita Konopka
Publikacja dnia: 06.06.2014
Podpisał: Bronisław Kaźmierczak
Dokument z dnia: 30.05.2014
Dokument oglądany razy: 26 997